Alfabet  angielski

----------------------

                      Wymowa

A    a                 ej

B    b                 bi

C    c                 si

D   d                  di

E   e                  i

F   f                  ef

G   g                dżi

H   h                ecz

I    i                  aj

J    j                 dżej

K   k                 kej

L   l                  el

M  m               em              

N   n                 en

O   o                 ou

P   p                  pi

Q   q                  kju

R   r                  a(r)

S   s                  es

T   t                   ti

U   u                  ju

V   v                  wi

W  w                doblju

X   x                 eks

Y   y                  łaj

Z   z                  zet,zi       

 

 

 

 

 

Zaimki osobowe

 liczba pojedyncza: 

1. - ja 

2. you - ty 

3. he - on 

4. she - ona

5. it - to

 liczba mnoga: 

1. we - my 

2. you - wy 

3. they - oni, one

 

Czasownik "to be" - formy twierdzące

"to be" - być

liczba pojedyncza:

1. I am - I'm - ja jestem

2. you are - you're - ty jesteś

3. he is - he's - on jest

    she is - she's - ona jest

    it is - it's - to jest

liczba mnoga:

1. we are - we're - my jesteśmy

2. you are - you're - wy jesteście

3. they are - they're - oni, one są


Czasownik "to be" - formy przeczące

Przeczenie tworzymy dodając „not”. „Not” można skrócić z is (is not = isn’t) i are (are not = aren’t), ale nigdy z „am”

liczba pojedyncza:

1. I am not - I'm not - ja nie jestem

2. you are not - you aren't - ty nie jesteś

3. he is not - he isn't - on nie jest

    she is not - she isn't - ona nie jest

    it is not - it isn't - to nie jest

liczba mnoga:

1. we are not - we aren't - my nie jesteśmy

2. you are not - you aren't - wy nie jesteście

3. they are not - they aren't - oni, one nie są

Czasownik "to be" - pytania i krótkie odpowiedzi

Wystarczy zamienić kolejność wyrazów w zdaniu twierdzącym – i już mamy pytanie.

liczba pojedyncza:

1. Am I ... ? - Czy ja jestem ... ?          Yes, you are.  No, you aren't.

2. Are you ... ? - Czy ty jesteś ... ?       Yes, I am.  No, I'm not.

3. Is he ... ? - Czy on jest ... ?              Yes, he is.  No, he isn't.

    Is she ... ? - Czy ona jest ... ?           Yes, she is.  No, she isn't.

    Is it ... ? - Czy to jest ... ?                 Yes, it is.  No, it isn't.

 

liczba mnoga:

1. Are we ... ? - Czy my jesteśmy ... ?     Yes, you are.  No, you aren't.

2. Are you ... ? - Czy wy jesteście ... ?    Yes, we are.  No, we aren't.

3. Are they ... ? - Czy oni/one są ... ?      Yes, they are.  No, they aren't.

 • ćwiczenia1

  1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika „to be” - zdania twierdzące
  1.We ……….from Zambrw.
  2.You……my best friend.
  3.She………. A teacher.
  4.It…… a dog.
  5.She……my best friend.
  6.They….at school.
  7.I…..…at home.
  8.My father……... a doctor.
  9.Tom and Paul………students.
  10.She…my grandmother.
  11.My parents……cool.
  12.Her dog….crazy.
  13.Her sister….…beautiful.

 • ćwiczenia 2

  2. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika “to be” - zdanie przeczące:
  1.She….my sister.
  2.He………my brother.
  3.I……stupid!
  4.They………..from Poland.
  5.We…………at home.
  6.Monica………..at school.
  7.Marek…………..a football player.
  8.Her parents……teachers.
  9.Marta and Tom…………in the park.
  10.She and her boyfriend……in the cinema.
  11.You………funny.
  12.I……your friend!

 • ćwiczenia 3

  3. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika “to be” - pytania:
  1.………you ready?
  2.……….she your mum?
  3.………..you hungry?
  4.How old……..she?
  5.Where……..we?
  6.……….they at the gym?
  7.……I your best friend?
  8.………Mike with you now?
  9.………Natalie and Kate cousins?
  10.………she pretty?
  11.…………Tom a good student?
  12.……Marta and Anna students?
  13.……Marta a good doctor?
  14.……I 25?
  15.…….we in class 4?

Czasownik “have got”

Czasownik ten znaczy „mieć” i używamy go, gdy chcemy powiedzieć, że coś posiadamy.

Zdania oznajmujące

I have got     ja mam

You have got   ty masz

We have got   my mamy

You have got  wy macie

They have got  oni mają, one mają

He has got  on ma

She has got  ona ma

It has got  ono ma, to ma

 

Zdania przeczące

I haven’t got   Ja nie mam

You haven’t got   Ty nie masz

We haven’t got  My nie mamy

You haven’t got  Wy nie macie

He hasn’t got   On nie ma

She hasn’t got Ona nie ma

It hasn’t got  Ono nie ma, to nie ma

 

Zdania pytające

Have I got?  Czy ja mam?

Yes, I (you) have      No, I (you) haven't

Have you got? Czy ty masz?

Yes, I have              No, I haven't

Have we got?  Czy my mamy?

Yes,we have      No,we haven't

Have you got? Czy wy macie?

Yes,we have            No,we haven't

Have they got? Czy oni mają, czy one mają?

Yes,they have             No,they haven't

Has he got ? Czy on ma?

Yes,he has         No,he hasn't

Has she got? Czy ona ma?

Yes,she has         No,she hasn't

Has it got? Czy ono ma? Czy to ma?

Yes,it has           No,it hasn't

I. Wpisz w zdania: ‘ve /have, ‘s/has, haven’t lub hasn’t.
1. Julie and Jack ............ got fair hair and green eyes.
2. A: ................ Mark got blue eyes?
    B: No. he .....................
3. We ................. got a yellow car. We’ve got a grey one.
4. A: .............. you got many friends?
    B: Yes, I ..............
5. Helen’s grandmother ............. got white hair and green eyes. 
6. A: ................. they got a dog?
    B: No, they .......................
7. A: .................. they got short black hair?
    B: Yes, they ................
8. I .................... got blue eyes. I’ve got green eyes.
9. A: ............... aunt Betty got an umbrella?
    B: Yes, she ..............
10. We ................... got two books. One for you and one for me. 

II. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności.
1. got/ Mike/ feet/ has/ big/ .
........................................
2. hair/ Anna and Sue/ fair/ got/ have/ ?
........................................
3. I/ got/ eyes/ not/ blue/ have/ .
........................................
4. have/ short/ got/ legs/ elephants/ ?
........................................
5. a/ he/ has/ moustache/ got/ ?
........................................ 

III. Udziel krótkich odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Has your mum got three best friends? ........................................
2. Has your dad got fair hair? ........................................
3. Have you got blue eyes? ........................................
4. Have your friends got short hair? ........................................
5. Has your mum got long hair? ........................................ 
Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika „have got”:
 
a) zdania twierdzące:
- I…………a car.
-You ………… beautiful eyes.
-She…………….a dog.
-He………………a new skateboard.
-It………………four legs.
-We…………….a nice school.
-You……………a nice pet.
-They…………….a big flat.
- Tom…………….a new shirt.
-Your parents…………...cool mobile phones.
-Monika’s grandmother……………….a big garden.
-The twins………………………..the same clothes.
 

b) zdania przeczące:
-I…………………….a cat.
-You…………………a new bicycle.
-She…………………..a new pair of jeans.
-He……………………a girlfriend.
-It………………………a tail.
-We……………………..the same T-shirts.
-You…………………….a computer.
-They…………………..motorbikes.
-Fred…………………..a new pair of socks.
-Monika and Tom…………………..homework.
 

c) pytania:
-…………..you……….enough time to revise for the test?
-…………...she………..a new toy?
-…………..we…………the same dresses?
-…………..Marta…………a boyfriend?
-……………Jacek and Paweł………..homework?
-…………….your mother…………a driving licence?
-……………your brothers…………bikes?